Norsk Kraft

Om Norsk Kraft AS


Norsk Kraft er et rådgivningsselskap med utgangspunkt i vannkraft. Kombinasjonen finans og bransjekunnskap tilfører verdi i de prosjektene vi er rådgiver for. Fokusområdene er utvikling av vannkraft og relaterte investeringer.

 

 

Utvikle småkraftverk?

Teamet i Norsk Kraft har vært pionerer i utviklingen av småkraftmarkedet, og har i samarbeid med lokale fallrettshavere og grunneiere utviklet og finansiert kraftverk siden 1999. Vi har nå nærmere 1.200 GWh i vår prosjektportefølje, et vanlig prosjekt er i størrelsen 10 - 30 GWh. Mer informasjon om vårt småkraft- / vannkraftkonsept finnes under Småkraft.

 

For mer informasjon ta kontakt med daglig leder Roald Sjo. 

Norsk Kraft AS
Bergen / Oslo
Tel: +47 22 83 69 00
Fax: +47 22 83 69 01